top of page

Alice

Op deze pagina wil ik graag vertellen over het werk en de studies die ik in het verleden heb gedaan en over de prachtige en spannende projecten die Peter en ik samen met alle vrienden en leraren die we op onze weg hebben ontmoet, ontwikkelen.

Over mij

Sinds ik een klein kind was, heb ik een diepe band met de natuur gevoeld. En hoewel ik opgevoed ben om in een christelijke kerk te aanbidden, voelde ik me altijd nieuwsgierig naar alle religies en hun leerstellingen, zelfs de minder bekende, dus ik probeerde zo veel te lezen hierover als ik kon. Ik heb altijd gevonden dat als je ver genoeg terug ging, de fundamentele boodschap meestal dezelfde was.

Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland, maar verhuisde in mijn vroege twintiger jaren naarSpanje en ben sinds 1981 een Spaanse ingezetene geweest.
Mijn persoonlijke zoektocht heeft me geleid tot het verkennen van veel paden. Ik begon vroeg in de jaren tachtig Yoga te beoefenen en ik ging door alle niveaus van Alpha training (vergelijkbaar met de 'Da Silva Method') met Dr. Daniel Müller in Murcia, Spanje. Ik volgde cursussen in Neuro-Linguïstische Programmering en las elk boek dat ik kon vinden over spirituele onderwerpen die mij interesseerden.

Ik heb al meer dan 30 jaar als werknemer van een grote luchtvaartmaatschappij over de hele wereld gereisd, waardoor ik de kans kreeg om veel verschillende volkeren te bezoeken en hun culturen te verkennen. Zo ontdekte ik veel meer over de religies die geen beroemde geschriften hadden om hun leerstellingen te verkondigen.
Overal vond ik mensen die de tradities van hun voorouders hadden vastgehouden en nog steeds leefden volgens de gewoontes die hun oudsten hen leerden. Ik voelde me erg aangetrokken door hun manier van denken over alles in de natuur; Planten, Dieren, Mensen en alle Elementen. Lerend over hun ceremonies maakte me verlangen naar dit soort communie.

Ik begon me bewust te worden van de  houding van wij die onszelf 'beschaafd' noemen maar niet voor een week zonder supermarkt kunnen overleven, terwijl we de meeste inboorlingen van continenten die door onze voorouders zijn veroverd als ' primitief" bestempelen. Belangrijkst van alles, ik begon te luisteren naar deze "natuurmensen". Wat mij het meest raakte was, hoe mensen die nog steeds in harmonie met de natuur leven, in tradities die nooit een geloof of god uitsluiten, nooit een geloofsysteem beoordelen, zolang het respectvol is voor de natuur en al haar schepselen als gelijken behandelen. Zo ontdekte ik Shamanisme.

Het leven heeft me veel cadeaus gegeven, niet in de laatste plaats de ontmoeting met de man die ik ken als mijn heilige echtgenoot, Peter, met wie ik elke gedachte en ervaring deel. Toen we samen kwamen, kwamen we erachter dat we hetzelfde pad hadden en altijd verbonden waren.

Samen hebben we Sacred Geometry verkend, zoals door Drunvalo Melchizedeck werd onderwezen. We bezochten schrijver Bob Frissell in Californië en deden zijn workshops 'Breath of Life' en 'Flower of Life'. We deden Drunvalo's Living in the Heart workshop twee keer, omdat we het geweldig vonden. En ten slotte leerden we met de grote sjamaan Slim Spurling, uitvinder van de Light-Life ™ Tools, over hoe ze werken. Slim leerde ons ook de oude kunst van wichelroede lopen.

Op een dag reisden we naar de Californische Woestijn van Joshua Tree. We voelden ons geroepen naar een workshop genaamd Munay-Ki, gepresenteerd door Four Winds, de organisatie van Alberto Villoldo. Begeleid Wake en Kinlen Wheeler, die we nu onze vrienden mogen noemen. Hier ontmoetten we voor het eerst vertegenwoordigers van de Q'ero, het inheemse volk van Peru, dat beweert directe afstammelingen van de Inca priesters te zijn.

Gefascineerd met hun manier van werken met energie wilden meer leren. We vonden twee reizende Paqos van de Q'ero in Nederland; Don Mariano en Don Alejandro.

Ik volgde twee workshops met hen en kreeg een Karpay, een persoonlijke initiatie, van Don Alejandro. Ik was mij bewust van een diepe verbinding met Don Alejandro die door hem bevestigd werd.  Dus toen ik afscheid van hem nam vertelde ik hem dat Peter en ik hem in zijn dorp in de Hoge Anden van Perú zouden bezoeken.

Tijdens deze reis kregen we de Hatun Karpay, of de grote initiatie, op het pad van de Andes. Don Alejandro heeft me getraind in Soul Retrieval, Chakra Clearing, en vooral in de uitvoering van ceremonies voor Pachamama (Moeder Aarde) en al haar Elementen.

Tijdens latere bezoeken aan Peru heb ik ook leren werken met de heilige plant Huachuma, in het Spaans genaamd San Pedro. Ik heb training ontvangen in dit werk van onze goede vriend Julian Papacho, een Peruaan uit Arequipa, die nu in Cusco woont en werkt.

Een andere traditie die ons heeft geroepen is die van de Mexhicas. We hebben workshops met hen in Mexico gevolgd en hebben er onze leraren Alma & Xolotl ontmoet met wie we nu regelmatig werken wanneer ze Europa bezoeken.

Van hen heb ik ervaring in de Temazcal, de Mexicaanse sweatlodge en eerder al kreeg ik toestemming om de sweatlodge te leiden vanuit een Noord-Amerikaanse lijn. Beide tradities inspireren mij om mijn eigen stijl te ontwikkelen in de lodges die we regelmatig vieren op Terra Sacra. Peter is Beschermer en Vuurman tijdens deze ceremonies.

Van Hart tot Hart, Alice

bottom of page