top of page

Hatun Karpay, de Grote Inwijding

Hatun Karpay in Quechua betekent ‘Grote Inwijding’ . Deze bestaat uit drie individuele inwijdingen: Munay, Yachay en Llankay. Volgens de traditie van de Q’eros zijn deze inwijdingen voor iedereen die zich geroepen voelt om Moeder Aarde en al haar relaties te dienen als medicijnvrouw of –man. Als je alle drie deze inwijdingen hebt ontvangen ben je een Pampamesa Paqo ; een medicijnvrouw of –man van de Andestraditie.

Munay

Munay betekent liefde. Deze inwijding is voor het hart. De Paqo roept met name de hoge bergen, de Apu’s, en het Archetype Condor/Adelaar aan om te vragen om een nieuw hart. Een hart zo wit als de besneeuwde bergtoppen. Een hart dat open staat voor de universele Liefde van Moeder Aarde en Vader Zon zodat wij alle relaties van hen die onze hulp nodig hebben zullen dienen zonder oordeel. Ook worden bij deze inwijding alle drie de zaadjes van de Hatun Karpay in het Hart geplant zodat de ontvanger deze kan gaan voeden met Universele Liefde om ze te laten ontspruiten.

Yachay

Yachay betekent wijsheid. Dit is de inwijding van de ‘Cosco-Wiqsa’, de Navel-Buik. Deze inwijding dient ertoe dat we ons (weer) bewust worden van de verbinding met Moeder Aarde zodat wij haar wijsheid (de vrouwelijke intuitie) laten binnenkomen. De Aarde is onze universiteit en door te leren luisteren naar al Haar relaties kunnen wij (weer) leren vertrouwen op onze innerlijke wijsheid die als bron het Goddelijk Vrouwelijke heeft.

Llankay

Llankay betekent werk. Deze laatste inwijding is de inwijding van het hoofd. De Fontanel, waar onze geest ons lichaam binnenkomt en ook weer verlaat, en de Kroon staan hierin centraal. De verbindingen met de Hemellichamen en de archetypen Quetzalqoatl en Inka Pachakuti worden aangeroepen om ons bewust te maken van de inspiratie van het Goddelijk Mannelijke aspect dat ons helpt om onze innerlijke wijsheid toe te passen.

Mosoq

Mosoq betekent nieuw. Deze inwijding is voor iedereen die alle drie de inwijdingen van de Hatun Karpay al heeft ontvangen. Het is een inwijding die alle drie de energiecentra opnieuw activeert. In deze tijd van grote veranderingen is het als een verfijnde afstemming op de vibraties van Moeder Aarde en al haar relaties. Je kunt deze inwijding meerdere malen ontvangen.

N.B.: In veel publicaties en in andere tradities uit Peru zijn Yachay en Llankay andersom, nl Yachay voor het hoofd en Llankay voor de buik. Voor alle Paqo’s van de lijn van Doña Marquesa en Don Maximo is het zoals wij hier uitleggen. Graag willen wij benadrukken dat dat voor hen niet betekent dat de anderen het fout doen. Alleen anders. De wijsheden van de Inka’s zijn alleen door orale overlevering behouden en het is dus logisch dat er van dorp tot dorp en lineage tot lineage kleine verschillen zijn ontstaan. De essentie en de boodschap zijn echter overwegend hetzelfde.

Iedereen mag om één van de inwijdingen vragen. De Paqo laat het aan de eigen verantwoordelijkheid van de inwijdeling over wanneer en met hoeveel tussenpauze. Wel is het zo, dat de Paqo soms bemerkt dat het moment niet juist is. Dit betreft nooit een oordeel en in dit geval zal er een healing gegeven worden. Waar de eerste inwijding, Munay, ontvangen kan worden zonder enige voorkennis van het Inkapad, verwacht de Paqo wel dat bij de tweede inwijding een Mesa(medicijnbundel) aanwezig is. De betekenis van Pampamesayoq is immers: Mesadrager in dienst van Moeder Aarde.

Als je in de Andes de Paqo's bezoekt en om een inwijding vraagt, word je meegenomen naar één van de heilige plekken om de inwijding te ontvangen. Dit gaat altijd gepaard met het maken van een Despacho, een offer aan Moeder Aarde dat aan het vuur wordt geofferd.

Als de Paqo's in Europa zijn, gebeurt het in de regel in een individuele sessie die ongeveer 2.15 uur duurt. Hierbij ligt de inwijdeling op een bedje en wordt er geen Despacho gemaakt.

Sinds vorig jaar zijn wij met Doña Marquesa en Don Maximo begonnen met Groepsinwijdingen van de Mosoq Karpay voor maximaal 6 personen, waarbij Doña Marquesa en Don Maximo de inwijding uitvoeren zoals in de Andes, met een Despacho en een Vuurceremonie. Dit beviel zo goed dat we dit jaar op verschillende plekken ook de eerste drie inwijdingen aanbieden. De Mosoq Karpay Groepsinwijding zal dit jaar opnieuw plaatsvinden bij Jose de Graaf van Kanexia in Baarn.

©Tierra Sagrada, S.L.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No hay tags aún.
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page